خوش آمديد   
-------------------------------------------------

شرکت افق تابان هامون یکی از پیشگامان صنایع در زمینه تولید و تامین تجهیزات ابزاردقیق و شیرآلات صنعتی مطابق با استانداردهای روز جهانی در خدمت تولید کنندگان عزیز می باشد.فلوتري

کاربرد تله بخار فلوتر ترموستاتیکی :

درخطوط تاسیسات بخار و تجهیزات مربوط به آن ، به دلیل تبادل حرارت در اثر تماس با محیط و انتقال انرژی حرارتی ، کل بخار و یا مقداری از آن به کندانس تبدیل می شود. کندانس بوجود آمده ضمن ایجاد ضربه های موثر به خطوط لوله می تواند دمای سیستم را کاهش دهد و مانع حرکت بخار در داخل لوله ها گردد. برای جلوگیری از موارد فوق و بالا بردن راندمان سیستم و نیز جهت انتقال حداکثر انرژی حرارتی  و استفاده بهینه از آن، کندانس ایجاد شده می بایست بلافاصله از سیستم خارج شده و به منابع کندانس هدایت شود ؛ این عمل توسط تله بخار فلوتر ترموستاتیکی صورت می گیرد.

Float & Thermostatic Steam Trap

 

طرز کار تله بخار فلوتر ترموستاتیکی :

یک شناور با مکانیزم ساده بوسیله اهرم متصل به آن دریچه خروجی را با یک ساچمه براساس میزان کندانس داخل تراپ باز و بسته می کند.باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس بازمی شود و تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر روی آن ندارد. این تیپ از تله بخارها بویژه در جاهایی که میزان کندانس زیاد و دائمی می باشد موردنیاز بوده و در سیستمهای انتقال انرژی حرارتی از قبیل مبدلهای حرارتی و منبع کوئلی و سایر موارد مشابه بسیار مناسب می باشد. این نوع استیم تراپ ها(تله بخارها) دارای ترموستاتی می باشند که از این طریق هوا و گازهای زائد نیز از سیستم خارج شده و عملکرد صحیح تله بخار را باعث می گردد. همچنین اگر در مواقعی برای فلوتر مشکلی ایجاد بشود تخلیه کندانس بوسیله ترموستات صورت می گیرد .


کاربرد تله بخار فلوتر ترموستاتیکی :

درخطوط تاسیسات بخار و تجهیزات مربوط به آن ، به دلیل تبادل حرارت در اثر تماس با محیط و انتقال انرژی حرارتی ، کل بخار و یا مقداری از آن به کندانس تبدیل می شود. کندانس بوجود آمده ضمن ایجاد ضربه های موثر به خطوط لوله می تواند دمای سیستم را کاهش دهد و مانع حرکت بخار در داخل لوله ها گردد. برای جلوگیری از موارد فوق و بالا بردن راندمان سیستم و نیز جهت انتقال حداکثر انرژی حرارتی  و استفاده بهینه از آن، کندانس ایجاد شده می بایست بلافاصله از سیستم خارج شده و به منابع کندانس هدایت شود ؛ این عمل توسط تله بخار فلوتر ترموستاتیکی صورت می گیرد.

Float & Thermostatic Steam Trap

 

طرز کار تله بخار فلوتر ترموستاتیکی :

یک شناور با مکانیزم ساده بوسیله اهرم متصل به آن دریچه خروجی را با یک ساچمه براساس میزان کندانس داخل تراپ باز و بسته می کند.باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس بازمی شود و تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر روی آن ندارد. این تیپ از تله بخارها بویژه در جاهایی که میزان کندانس زیاد و دائمی می باشد موردنیاز بوده و در سیستمهای انتقال انرژی حرارتی از قبیل مبدلهای حرارتی و منبع کوئلی و سایر موارد مشابه بسیار مناسب می باشد. این نوع استیم تراپ ها(تله بخارها) دارای ترموستاتی می باشند که از این طریق هوا و گازهای زائد نیز از سیستم خارج شده و عملکرد صحیح تله بخار را باعث می گردد. همچنین اگر در مواقعی برای فلوتر مشکلی ایجاد بشود تخلیه کندانس بوسیله ترموستات صورت می گیرد .
تله بخار فلوتر ترموستاتیکی تله بخار فلوتری تله بخار شناوری استیم تراپ تراپ بخار تراپ کوزه ای تله بخار کوزه ای تله بخار شناوری تله بخار استیم تراپ تله بخار فلوتری تله بخار خمره ای تله بخار استیم تراپ لول گیج تله بخار


 
ایرونت تیپ AV 13-01
MOP: 16 bar
MOT: 250 C
Size: 1/2" - 3/4"
Connection: Flange / Screw
Body material: GGG 40.3
 کاتالوگ

ایرتراپ تیپ AT 12-01
MOP: 16 bar
MOT: 250 C
Size: 1/2" - 3/4"
Connection: Flange / Screw
Body material: GGG 40.3
کاتالوگ


 تله بخار  فلوتر ترموستاتیکی FT-10-2
MOP:16 bar
MOT: 250 C
Size:1 1/2" - 1 1/4" -  2"
Connection: Flange/ Screw
Body Material: GGG 40.3
کاتالوگ
 
تله بخار  فلوتر ترموستاتیکی FT-10-1
MOP: 16bar
MOT: 250 C
Size: 1"
Connection: Flange / Screw
 Body material: GGG 40.3
کاتالوگ
    
تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-14
MOP: 16 bar
MOT: 250 C
Size: 1/2" - 3/4"
Connection: Flange / Screw
Body material: GGG 40.3
 کاتالوگ