خوش آمديد   
-------------------------------------------------

شرکت افق تابان هامون یکی از پیشگامان صنایع در زمینه تولید و تامین تجهیزات ابزاردقیق و شیرآلات صنعتی مطابق با استانداردهای روز جهانی در خدمت تولید کنندگان عزیز می باشد.كنترلرهاي الكترونيكي


پوزیشنر یا کنترل کننده شیرهای پنوماتیک  SAMSON آلمان


Series 3730 Electropneumatic Positioner
Type 4763 Electropneumatic Positioner
آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3730-0
 آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 4763 آی تو پی پوزیشنر سامسون Samson Positioner 3730-1


 
آی توپی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3730-3آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson
Positioner 3730-4آی توپی پوزیشنر سامسون  Samson
Positioner 3730-5

آی توپی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3730-2


 آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3730-6
Type 3725 Electropneumatic Positioner


Series 3731 Electropneumatic Positioner


                                                          
 آی توپی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3725آی تو پی پوزیشنر سامسون تیپ 3760

آی تو پی پوزیشنر سامسون تیپ 3780


آی تو پی پوزیشنر سامسون تیپ 3787


آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3731-3 آی تو پی پوزیشنر سامسون  Samson Positioner 3731-5PROVAL A230 Pneumatic             کاتالوگ

YTC Electropneumatic Positioner         
YT - 1000 L & R             کاتالوگ
 
YT - 2300                      کاتالوگ


I to P
ای تو پی پوزیشنر
پوزیشنر 4763
آی توپی پوزیشنر 4763
آی توپی پوزیشنر پنوماتیک 4763
پوزیشنر کنترل ولو پنوماتیک
پوزیشنر کنترل ولو پنوماتیک سامسون samson 4763
پوزیشنر شیر کنترلی پنوماتیک سامسون samson 4763
پوزیشنر 3730 3730-0 3730-1 3730-2 3730-3

پوزیشنر پنوماتیک سامسون samson 3730 3730-0 3730-1 3730-2 3730-3